Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 11.02.2019 klo 17:30 - 20:55

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
28   Mötets laglighet och beslutförhet
29   Protokolljusterare
30   Lokal justeringspott 1.1.2019
31 Överföring av fastighetssidans verksamhet till bolag
32 Köp av fastighet, 434-2-20-1103
33   Skadestånd för strandtomt nr 212
34 Försäljning av strandtomt nr 212
35 Verksamhetsområdet för vattenandelslaget Teutjärven vesiosuuskunta
36 Godkännande av dispositionsplan för demokratitjänster samt för stadskanslicentralen för 2019 och godkännande av verifikat 2019
37 Förteckning över beslut om delegering av befogenheter
38 Att utse representanter till ordinarie förbundsmöte 2019 för Sydkustens landskapsförbund r.f.
39   Försäljning av överbliven mat i skolornas servicekök
40   Nämndernas och sektionernas beslut
41   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
42   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Forsblom Lisbeth servicechef
Thesslund Stefan Liljestrands ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 18.2-11.3.2019.