Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 07.02.2019 klo 17:00 - 19:55

Paragraf   Rubrik  
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Godkännande av fakturor år 2019
5 Driftshushållsplanen för år 2019
6 Investeringsplanen för år 2019
7   De principer enligt vilka vattenandelslagen kan, om de så önskar, överlåta sina ledningsnät och ansvar till Affärsverket Lovisa Vatten
8   För kännedom
9   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Järvinen Anja medlem
Mattsson Johan medlem/stadskamrer
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.