Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 28.01.2019 klo 17:30 - 19:26

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
13   Mötets laglighet och beslutförhet
14   Protokolljusterare
15   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
16 Köp av fastighet, 434-2-20-1103
17 Statsandelarna för driftsekonomin 2019
18   Röstning i anstalter och hemmaröstning vid riksdagsvalet 2019
19   Röstning i anstalter och hemmaröstning vid Europaparlamentsvalet 2019
20 Riksdagsvalet, valaffischering utomhus
21 Europaparlamentsvalet, valaffischering utomhus
22   Samarbetskommitténs sammansättning, utnämnande av arbetsgivarrepresentanter
23   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
24 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
25   Val av direktion för Affärsverket Lovisa Vatten
26   Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å, att utse ledamot till styrelsen
27   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Bruce Marina Uutinens ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla