Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 16.01.2019 klo 17:09 - 19:50

Paragraf   Rubrik  
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av sekreterare
3   Jäv
4   Justering av protokollet
5   Förvaltningsdirektörens översikt
6   Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers brev
7   Möjliga övriga ärenden
8   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Rönnqvist Mia granskare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.