Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 14.01.2019 klo 17:30 - 20:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3 Detaljplaneändring, detaljplan och bindande tomtindelning för norra och östra delen av Tullbron
4 Ramavtal för arrangerande av bostadsmässa
5   Att tillsätta en uppföljningsgrupp för Harjurinteen koulus renoveringsprojekt
6 Att delta i det regionala hemsjukhusprojektet i östra Nyland
7   Val av chef för småbarnspedagogik och indragning av en tjänst som daghemsföreståndare
8   Välfärdsnämnden, val av ledamöter
9 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
10   Nämndernas och sektionernas beslut
11   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
12   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Malmivaara Jouni Karvonens ersättare
Bruce Marina Uutinens ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla