Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 17.12.2018 klo 17:00 - 19:30

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
98   Mötets laglighet och beslutförhet
99   Val av sekreterare
100   Justering av protokollet
101   Jäv
102   Utbildningschefens översikt
103   Chefens för småbarnspedagogik översikt
104   Möjliga övriga ärenden
105   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Tenhunen Timo utbildningschef
Hoff Sofia tf chefen för småbarnspedagogik
Ekström Carita Meriheinäs ersättare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.