Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fritidsnämnden
Protokoll 18.12.2018 klo 18:00 - 18:37

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
67   Mötets laglighet och beslutförhet
68   Protokolljusterare
69   Godkännande av föredragningslistan
70   Planerna för Strömfors Bruks närmotionsplats
71   Elektroniskt ansökningsprogram för idrottsföreningar
72   Välfärdsnämndens mötesdatum 2019
73   Övriga ärenden
74   Övervakning av Valkom ungdomslokal

Ledamot Uppgift
Lappalainen Kalevi ordförande
Törnroos Ingrid viceordförande
Lönnfors Johanna ledamot
Eriksson Mats ersättare
Karlsson Håkan ledamot
Määttä Jouni ledamot
Pekkola Janne ledamot
Kaasinen Nina ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Eriksson Leif chef för kult.- o. fritidsväs.
Hämäläinen Päivi fritidssekr. - instruktör
Peltola Suvi planeringsingenjör