Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 17.12.2018 klo 17:30 - 20:05

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
354   Mötets laglighet och beslutförhet
355   Protokolljusterare
356   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
357 Verkställighetsanvisningar för budgeten 2019
358 Att utarrendera markområde till tilläggsområde för produktions- och affärslokaler - Semilax Oy
359   Lovisa stads och Lappträsk kommuns gemensamma byggnadssyn och miljövård, ändring av samarbetsavtalet
360   Att utse styrelseledamot och ersättare, RoskĀ“n Roll Oy Ab
361   Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
362   Nämndernas och sektionernas beslut
363   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
364   Utlåtande om YIT Infra Ab:s miljökonsekvensbedömningsprogram som gäller utvidgning av stenmaterialområdet i Malmgård i Lovisa
365   Upphandling av företagshälsovård för Lovisa stad
366   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lång Saara ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Kinnunen Antti lokalchef
Blomberg Ulf teknisk direktör
Thesslund Stefan Liljestrands ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla