Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 19.12.2018 klo 18:05 - 19:38

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
86   Mötets laglighet och beslutförhet
87   Protokolljusterare
88   Godkännande av föredragningslista
89   För kännedom
90   Försöket med avgiftsfri 20 veckotimmars småbarnspedagogik för 5-åringar från 1.8.2019
91   Möten 2019, nämnden för fostran och bildning
92   Granskning och godkännande av räkningar 2019, nämnden för fostran och bildning
93   Tjänsteinnehavarbeslut

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Rossi Reeta ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Hoff Sofia tf. chef för småbarnspedagogik
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Kinnunen Antti lokalchef
Kankkunen Iiro E. Pelkonens ers.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla