Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekniska nämnden
Protokoll 20.12.2018 klo 17:30 - 20:17

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
202   Mötets laglighet och beslutförhet
203   Protokolljusterare
204   Godkännande av föredragningslistan
205 Detaljplaneändring, detaljplan och bindande tomtindelning för norra och östra delen av Tullbron
206 Ändring av detaljplan, stadsdel 4 Nedrestaden, en del av kvarter 418 och vattenområde som anknyter till det (tomten för Överstens slott)
207 Gatuplaner för Drottninggatan på sträckan Brandensteinsgatan-Karlskronabulevarden
208 Utlåtande till NTM-centralen i Nyland om avverkningen i Gråberg
209   Att tillsätta en uppföljningsgrupp för Harjurinteen koulus renoveringsprojekt
210 Ekonomiöversikt
211   Tjänsteinnehavarbeslut
212 Val av entreprenör / Rivningsarbete av Hemgården
213   Datum för näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträden år 2019
214   Asia ei ole julkinen
215   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Malmivaara Jouni viceordförande
Aitokari Mia-Leena ledamot
Grundström Maria ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Martin Lasse ungdomsfullm. repr.
Blomberg Ulf teknisk direktör
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Lindroos Markus chef för samhällsteknik
Kinnunen Antti lokalchef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 29.12.2018-18.1.2019  
Början av 29.12.2018