Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 04.12.2018 klo 18:00 - 19:35

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
70   Mötets laglighet och beslutförhet
71   Protokolljusterare
72   Godkännande av föredragningslistan
73   Medborgarinstitutetens grundläggande undervisning i konst
74   Välfärdsnämndens möten 2019
75   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Rosenberg Thomas ordförande
Vuokko Marjo viceordförande
Eriksson Mats ledamot
Huttunen Sonja ledamot
Lappalainen Kalevi ersättare
Mettinen Veli-Matti ersättare
Eriksson Leif chef för kult.- o. fritidsväs.
Penttilä Terhi lärare
Heikinheimo Marketta lärare