Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 03.12.2018 klo 17:30 - 20:30

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
336   Mötets laglighet och beslutförhet
337   Protokolljusterare
338   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
339   Allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen vid riksdagsvalet 2019
340   Allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen vid europarlamentsvalet 2019
341 Uppdatering av serviceavtalet för social- och hälsovård mellan Lovisa och Lappträsk
342   Anslagsändringar i budgeten för 2018
343   Anslagsändringar i budgeten för 2018 - investeringsdel
344 Bevarande av verksamheten på Emil-hemmet, fullmäktigemotion
345 Brist på kunniga svetsare, fullmäktigemotion
346 Lovisa stads förvaltningsstadga
347   Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
348   Att utse representant vid samkommunsstämma, samkommunen Eteva kuntayhtymä
349   Att utse projektledningschef
350   Förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande, bildningsdirektör
351   Renoveringsprojekt eller nybygge vad gäller gamla delen av Harjurinteen koulu
352   Försäljning av aktier i Valkom Hall Ab
353   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Malmivaara Jouni Karvonens ersättare
Turku Roger Karlssons ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla