Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 13.12.2018 klo 17:00 - 18:28

Paragraf   Rubrik  
54   Mötets laglighet och beslutförhet
55   Protokolljusterare
56   Godkännande av föredragningslistan
57   Att lyfta lån av staden för investeringar 2018
58   För kännedom
59   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Järvinen Anja medlem
Blomberg Ulf medlem/tekn dir
Hoffman Kenneth Holmströms ersättare
Relander Ilkka Turkus ersättare
Sokka-Tuomala Anne Järvinens ersättare
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.