Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fritidsnämnden
Protokoll 27.11.2018 klo 18:00 - 18:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
58   Mötets laglighet och beslutförhet
59   Protokolljusterare
60   Godkännande av föredragningslistan
61   Ungdomsfullmäktige nyheter
62   Invånarinitiativ - Aktiv motion för de unga i Isnäs ´En skaterampkampanj för de unga i Isnäs´
63   Situationen gällande gymnastiksalen i Harjurinteen koulu
64   Övriga ärenden
65   Understöd för simresor, Lovisa Simsällskap
66   Välfärdsnämndens mötesdatum 2019

Ledamot Uppgift
Lappalainen Kalevi ordförande
Lönnfors Johanna ledamot
Paakkarinen Toni ersättare
Pekkola Janne ledamot
Kaasinen Nina ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Eriksson Leif chef för kult.- o. fritidsväs.
Hämäläinen Päivi fritidssekr. - instruktör
Uutinen Lotte-Marie stadsst. repr.
Kankkunen Iiro ungd.fmge ordf.