Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 26.11.2018 klo 17:30 - 20:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
316   Mötets laglighet och beslutförhet
317   Protokolljusterare
318   Stadsfullmäktiges sammanträden 2019
319   Val av stadskamrer
320   Beviljande av personligt tillägg
321   Välfärdsnämnden, val av ledamöter
322   Utvecklings- och koncernsektionen, val av ledamöter
323   Oy Porvoo International College Ab, val av en representant
324   EdupoliPointCollege Oy, val av representant
325 Hierarkin i registreringsplanen för bokföringen i Lovisa stad från och med 1.1.2019
326 Försäljning av tomt för industri och lagerbruk - Pokela Oy Iso Omena
327 Att utarrendera markområde till tilläggsområde för produktions- och affärslokaler - WD Steelworks Oy
328 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
329   Nämndernas och sektionernas beslut
330   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
331   Arbetsgrupp för markförsäljning
332 Lovisa stads utlåtande om utkastet till Nylandsplanen 2050
333   Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av anfört kommunalbesvär över valet av direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur
334 Upphandlingsbeslut angående upphandling av städtjänster för Lovisa stad
335   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lång Saara ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Lindroos Markus chef för samhällsteknik

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla