Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 28.11.2018 klo 18:00 - 19:24

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
78   Mötets laglighet och beslutförhet
79   Protokolljusterare
80   Godkännande av föredragningslista
81   Rekrytering av planerare inom småbarnspedagogik från och med 1.1.2019
82   Ibruktagande av Seuturekry Oy:s vikarietjänster
83   Arbetsdagar och lov läsåret 2019-2020; förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
84   Tjänsteinnehavarbeslut
85   För kännedom

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Rossi Reeta ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
Hurmerinta Anders D. Hannus ersättare
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Tenhunen Timo utbildningschef
Hoff Sofia tf. chef för småbarnspedagogik
Mårtens Siv ekonomiplanerare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla