Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Lovisa svenska medborgarinstitut
Protokoll 22.11.2018 klo 18:00 - 20:20

Paragraf   Rubrik  
8   Mötets laglighet och beslutförhet
9   Val av protokolljusterare
10   Förberedning för sammanslagning av instituten
11   Läsåret 2018-2019
12   En gemensam kurssekreterare för instituten
13   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Rosenberg Thomas ordförande
Bengts Christer ledamot
Lill-Smeds Maria ledamot, Lappträsk
Uutinen Lotte-Marie Stst. representant
Sillanpää Merja rektor
Sjöholm Anneli sakkunnig
Hollmén, Annina Grundströms suppleant

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anlagstavla