Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 05.11.2018 klo 17:30 - 19:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
296   Mötets laglighet och beslutförhet
297   Protokolljusterare
298 Östra Nylands säkerhetsprogram 2018-2021
299   Lovisas deltagande i UNICEFs verksamhetsmodell för Barnvänlig kommun
300 Förebyggande rusmedelsarbete, fullmäktigemotion
301   Byte av namnet för Lovisanejdens högstadium till Lovisavikens skola från och med 1.8.2019
302 Försäljning av strandtomt nr 103
303 Försäljning av strandtomt nr 170
304 Försäljning av extra mark till Oy Bios Agricorp Ltd för byggande av produktions- och utställningslokal
305 Försäljning av mark på industriområde till Fastighets Ab Dunkamossen i Liljendal
306 Att utarrendera en tomt för uppförande av produktions- och affärslokaler - Mikael Nystedt
307   Statskontorets meddelande om möjligheten att ansöka egendom i dödsbo
308   Val av ledamöter till Nylands avfallsnämnd
309   Val av direktion för Affärsverket Lovisa Vatten
310   Nämdernas och sektionernas beslut
311   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
312   Att inrätta en uppgift som planerare
313 Överlåtelse av industritomt, Ab Semilax Oy
314 Överlåtelse av industritomt, Pokela Oy Iso Omena
315   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Turku Roger Karlssons ersättare
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla