Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 24.10.2018 klo 17:00 - 20:00

Paragraf   Rubrik  
81   Mötets laglighet och beslutförhet
82   Val av sekreterare
83   Jäv
84   Justering av protokollet
85   Översikt av chefen för kultur- och fritidsväsendet
86 Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen 2017
87   Revisorns mellanrapportering
88   Möjliga övriga ärenden
89   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Eriksson Leif chefen för kultur- och fritidsväsendet

Till påseende  
I det allmänna datanätet.