Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 30.10.2018 klo 09:00 - 18:45

Paragraf   Rubrik  
290   Mötets laglighet och beslutförhet
291   Protokolljusterare
292   Renoveringsprojekt eller nybygge vad gäller gamla delen av Harjurinteen koulu
293 Budget och ekonomiplan 2019-2021
294   Nämndernas och sektionernas beslut
295   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Moilanen Tapani sakkunnig
Kinnunen Antti lokalchef
Malmberg Irene ekonomisakkunnig
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Rosenström Jan personalchef
Malmivaara Jouni Karvonens ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla