Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 24.10.2018 klo 18:01 - 19:42

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
71   Mötets laglighet och beslutförhet
72   Protokolljusterare
73   Godkännande av föredragningslista
74   För kännedom
75 Brist på kunniga svetsare, fullmäktigemotion
76   Begäran om omprövning på bildningsdirektörens beslut 10.10.2018
77   Tjänsteinnehavarbeslut

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Bäcklund-Kuikka Marina ledamot
Rossi Reeta ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Tenhunen Timo utbildningschef
Palasmaa Anna utvecklare
Åminne Tuula utvecklare
Staffans Sten K. Willners ersättare
Hurmerinta Anders D. Hannus ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla