Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fritidsnämnden
Protokoll 23.10.2018 klo 18:00 - 19:26

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
50   Mötets laglighet och beslutförhet
51   Protokolljusterare
52   Godkännande av föredragningslistan
53   Presentation av Navigatorn i Lovisa
54 Lovisa Tennisklubbs skrivelse
55   Elektroniskt ansökningsprogram för idrottsföreningar
56   Övriga ärenden
57   Lovisa Skytteförenings anhållan

Ledamot Uppgift
Lappalainen Kalevi ordförande
Törnroos Ingrid viceordförande
Hollmén Annina ersättare
Karlsson Håkan ledamot
Paakkarinen Toni ersättare
Pekkola Janne ledamot
Väkevä Antti ersättare
Eriksson Leif chef för kult.- o. fritidsväs.
Hämäläinen Päivi fritidssekr. - instruktör

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 2.-23.11.2018