Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 22.10.2018 klo 09:00 - 17:10

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
284   Mötets laglighet och beslutförhet
285   Protokolljusterare
286   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
287   Renoveringsprojekt eller nybygge vad gäller gamla delen av Harjurinteen koulu
288   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
289 Budget och ekonomiplan 2019-2021

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Blomberg Ulf teknisk direktör
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Paakkarinen Markku direktör för vattenaffärsverket
Rosenström Jan personalchef
Malmivaara Jouni Karvonens ersättare
Malmberg Irene ekonomisakkunnig
Frondén Sten utvecklingsdirektör

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla