Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fritidsnämnden
Protokoll 25.09.2018 klo 18:00 - 19:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
43   Mötets laglighet och beslutförhet
44   Protokolljusterare
45 Fritidsnämndens delårsrapport 1-8/2018
46 Fritidsnämndens budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2019-2021
47 Träningsturavgifter, salhyror och serviceavgifter
48 Sävträsk skolas elevers önskemål om skatepark
49   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Lappalainen Kalevi ordförande
Törnroos Ingrid viceordförande
Lönnfors Johanna ledamot
Määttä Jouni ledamot
Pekkola Janne ledamot
Kaasinen Nina ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Eriksson Leif chef för kult.- o. fritidsväs.
Hämäläinen Päivi fritidssekr. - instruktör
Uutinen Lotte-Marie stadsst. repr.

Till påseende  
Lovisa stad elektroniska anslagstavla 12.10.-2.11.2018