Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 26.09.2018 klo 18:07 - 21:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
62   Mötets laglighet och beslutförhet
63   Protokolljusterare
64   Godkännande av föredragningslista
65   Ändringar till kommuntillägget till stödet för privat vård från och med 1.1.2019
66   Fortsättning av utbetalning av hemvårdsstödets kommuntillägg från och med 1.1.2019
67 Bildningsnämndens delårsrapport 1-8/2018
68 Bildningsnämndens budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2019-2021
69   Tjänsteinnehavarbeslut
70   För kännedom

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Rosenberg Thomas ledamot
Rossi Reeta ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Hoff Sofia tf. chef för småbarnspedagogik
Laiho Pasi fi.sekt. ordf.
Leinonen Janniina E.Pelkonens ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla