Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 13.09.2018 klo 17:00 - 19:55

Paragraf   Rubrik  
58   Mötets laglighet och beslutförhet
59   Val av sekreterare
60   Jäv
61   Justering av protokollet
62 Redogörelse för bindningar
63   Översikt över verksamheten och ekonomin
64 Revisionsnämndens budget
65 Revisionens arbetsprogram för 2018
66   Revisionens utvärderingsplan för 2017-2020 och arbetsprogrammet för 2018
67 Anmälning av fullmäktigeledamöternas bindningar, fullmäktigemotion
68   Möjliga övriga ärenden
69   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör

Till påseende  
I det allmänna datanätet.