Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 26.09.2018 klo 17:00 - 19:20

Paragraf   Rubrik  
40   Mötets laglighet och beslutförhet
41   Protokolljusterare
42   Godkännande av föredragningslistan
43 Delårsrapport 1-8 / 2018
44   Budget 2019, Ekonomiplan 2020-2021
45   För kännedom
46   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Järvinen Anja medlem
Blomberg Ulf medlem/tekn dir
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.