Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnd svenskspråkiga sektion
Protokoll 11.09.2018 klo 18:00 - 19:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
40   Mötets laglighet och beslutförhet
41   Val av protokolljusterare
42   Godkännande av föredragningslista
43   Byte av namnet för Lovisanejdens högstadium till Lovisavikens skola från och med 1.8.2019
44   Avtal mellan Lovisa stad och Kotka Svenska Samskolas garantiförening r.f.
45   För kännedom

Ledamot Uppgift
Bäcklund-Kuikka Marina ordförande
Hannus Daniel viceordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hovi Karolina ledamot
Hurmerinta Anders ledamot
Lindfors Bo ledamot
Konttinen Lisbeth ledamot
Fabritius Mikaela ledamot, Mörskom
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Tenhunen Timo utbildningschef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla