Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 10.09.2018 klo 17:30 - 22:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
221   Mötets laglighet och beslutförhet
222   Protokolljusterare
223 Vädjan till stadsstyrelsen av föräldrarna till elever i årkurserna 3 och 4 i Harjurinteen koulu
224 Ansökan om att få arrangera bostadsmässa i Lovisa stad
225 Godkännande av samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs bokslut för 2017 och beviljande av ansvarsfrihet för 2017
226 Godkännande av Samkommunen för yrkeutbildning i Östra Nylands bokslut för 2017 och beviljande av ansvarsfrihet för 2017
227 Utlåtande över Räddningsverket i Östra Nylands förslag till budget och ekonomiplan 2019-2021
228 Att anvisa anslag för att genomföra utbildning för fullmäktigeledamöter, fullmäktigemotion
229 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
230   Nämndernas och sektionernas beslut
231   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
232   Övriga ärenden
233 Anskaffning av flyttbar byggnad
234   Val av ledamöter till revisionsnämnden
235   Att inte bevilja tjänstledighet

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Tenhunen Timo utbildningschef
Tenhunen Laura rektor för Harjurinteen koulu
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla