Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 29.08.2018 klo 18:00 - 19:41

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
56   Mötets laglighet och beslutförhet
57   Protokolljusterare
58   Godkännande av föredragningslista
59   För kännedom
60 Granskning av verksamhetsprinciperna för skiftes- och nattomsorgen i Lovisa stad från och med 1.9.2018
61   Tjänsteinnehavarbeslut

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Bäcklund-Kuikka Marina ledamot
Willner Kristian ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Hannus Daniel ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Rossi Reeta ledamot
Hovi Antti ledamot
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Pelkonen Elli ungdomsfmge repr.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Hoff Sofia tf. chef för småbarnspedagogik
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Hoff Sofia tf. chef för småbarnspedagogik

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 10.9.-1.10.2018