Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 16.08.2018 klo 17:00 - 19:03

Paragraf   Rubrik  
34   Mötets laglighet och beslutförhet
35   Protokolljusterare
36   Godkännande av föredragningslistan
37   Investeringobjektens anslagsöverföring
38   För kännedom
39   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Turku Roger medlem
Järvinen Anja medlem
Blomberg Ulf medlem/tekn dir
Hoffman Kenneth Holmströms ersättare
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.