Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 25.07.2018 klo 15:00 - 16:45

Paragraf   Rubrik  
191   Mötets laglighet och beslutförhet
192   Protokolljusterare
193   Upphandling av ersättande lokaler för Harjurinteen koulu (förhandlingsförfarande)
194   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja I viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Kinnunen Antti lokalchef
Blomberg Ulf teknisk direktör
Malmivaara Jouni Karvonens ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla