Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 18.07.2018 klo 17:00 - 20:55

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
186   Mötets laglighet och beslutförhet
187   Protokolljusterare
188   Ersättande lokaler för finska skolcentret under reparationer i den nya delen av skolcentret
189   Ersättande lokaler för finska skolcentret under reparationer i den gamla delen av skolcentret eller under nybyggande
190   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Peltoluhta Vesa Långs ersättare
Tenhunen Laura rektor för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio
Tenhunen Timo utbildningschef
Kinnunen Antti lokalchef
Vasama Erica kommunikations- och marknadsföringsassistent