Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 20.08.2018 klo 17:30 - 21:30

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
207   Mötets laglighet och beslutförhet
208   Protokolljusterare
209 Utredningen inom småbarnspedagogiken
210   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Katz
211   Upphörande av förtroendeuppdrag på grund av ändring av hemkommun, Ikäheimo
212   Val av ledamöter till Nylands avfallsnämnd
213   Val av servicechef
214   Utlåtande till biträdande justitieombudsmannen; klagomål gällande förfarandet vid utbetalning av löner för vikarier
215 Lovisa stads utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan för 2019-2021
216 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
217   Nämndernas och sektionernas beslut
218   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
219   Överföring av anslag, sysselsättningstjänster
220   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Hoff Sofia tf chefen för småbarnspedagogik
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla