Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 06.08.2018 klo 17:30 - 20:10

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
195   Mötets laglighet och beslutförhet
196   Protokolljusterare
197 Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av ett klagomål som gäller ändringen av detaljplan, stadsdel 5, Söderåsen, kvarteren 529, 534 och 535 och en del av kvarter 508 och 514 samt gatu- och grönområden (Gamla Sågvägen/Räfsbyvägen/Kretsgången)
198   Ledigförklarande av tjänster
199   Sponsorering av Lovisa Tors representationslag i innebandy
200 Försäljning av strandtomt nr 38
201 Socialombudsmannens utredning
202 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
203   Nämndernas och sektionernas beslut
204   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
205 Upphandling av samtalstjänster för Lovisa stad
206   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla