Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 27.06.2018 klo 18:00 - 19:14

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
49   Mötets laglighet och beslutförhet
50   Protokolljusterare
51   Godkännande av föredragningslista
52 Modellen för trestegsstöd i småbarnspedagogiken
53   Förverkligande av och linjedragningar för läroplanen för den allmänna lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen i Lovisa läsåret 2018-2019
54   Tjänsteinnehavarbeslut
55   För kännedom

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Bäcklund-Kuikka Marina ledamot
Willner Kristian ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Tuominen Tarja ambulerande spec.btl.

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla