Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fritidsnämnden
Protokoll 28.08.2018 klo 18:00 - 19:07

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
35   Mötets laglighet och beslutförhet
36   Protokolljusterare
37   Godkännande av föredragningslistan
38 Idrottspolitiskt program
39   Elektroniskt ansökningsprogram för idrottsföreningar
40   Övervakning av Tessjö ungdomsgård
41   Övervakning av ungdomslokalen i Bruket
42   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Lappalainen Kalevi ordförande
Karlsson Ann-Mari ersättare
Lönnfors Johanna ledamot
Eriksson Mats ersättare
Karlsson Håkan ledamot
Määttä Jouni ledamot
Pekkola Janne ledamot
Kaasinen Nina ledamot
Eriksson Leif chef för kult.- o. fritidsväs.
Hämäläinen Päivi fritidssekr. - instruktör

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla