Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 18.06.2018 klo 17:30 - 19:58

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
172   Mötets laglighet och beslutförhet
173   Protokolljusterare
174   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
175   Att inrätta en uppgift som kommunikationsassistent
176 Lektionernas längd på gymnasiet Loviisan lukio under läsåret 2018-2019
177 Utlåtande till närings-, trafik- och miljöcentralen om förslaget till områden med betydande översvämningsrisk
178 Att ta i bruk en dagvattenavgift i Lovisa stad
179   Taxor för servicen med elbilar för sambruk
180   Val av representant till bolagsstämma, Valkon Halli Oy
181   Nämndernas och sektionernas beslut
182   Asia ei ole julkinen
183   Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
184   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
185   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Frondén Sten utvecklingsdirektör, sekreterare
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla