Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 28.05.2018 klo 17:00 - 17:58

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
150   Mötets laglighet och beslutförhet
151   Protokolljusterare
152   Ersättande lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio
153   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör, sekr.
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Lindroos Markus chef för samhällsteknik
Tenhunen Timo utbildningschef
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla