Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 04.06.2018 klo 17:30 - 20:30

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
154   Mötets laglighet och beslutförhet
155   Protokolljusterare
156 Lovisa stads nya anvisning för små upphandlingar
157   Delårsrapport 1-4/2018
158 Budget och ekonomiplan 2019-2021, anvisningar för planeringen
159   Ändring av budgeten gällande fritidsväsendets ansvarsområde och projektet Ohjaamo/Navigatorn
160   Remissdebatt om budgetramarna för 2019
161 Att inom landskapsreformprojektet ordna miljö- och hälsoskyddet i Nyland
162 Anhållan om understöd, Svenska Finlands folkting
163   Företagsrådgivning och näringstjänster, upphandlingsbeslut
164   Att ansluta sig till avtalet Covenant of Mayors for Climate & Energy
165 Utarrendering av byggplats för ny industrihall, WD Steelworks Oy
166   Ansökan om avsked från förtroendeuppdrag, Kiviranta
167 Försök med erbjudande av avgiftsfria preventivmedel för unga i Lovisa under 25 år, fullmäktigemotion
168 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
169   Nämndernas och sektionernas beslut
170   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
171   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare
Malmivaara Jouni Karvonens ersättare
Bruce Marina Uutinens ersättare
Frondén Sten utvecklingsdirektör

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla