Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 21.05.2018 klo 17:30 - 21:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
134   Mötets laglighet och beslutförhet
135   Protokolljusterare
136   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
137   Att utse representant vid samkommunsstämma, samkommunen Eteva kuntayhtymä
138   Val av medlemmar till Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs (IUKKY) samkommunstyrelse
139   Val av ledamöter till Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands samkommunstyrelse from. 1.6.2018
140   Val av medlemmar och ersättare till uppbådsnämnden
141   Att ordna företagshälsovård fr.o.m. 1.4.2019
142   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
143   Övriga ärenden
144 Lovisa stads organisationsstruktur
145 Indragande och inrättande av tjänster
146   Ändringar inom förtroendemannaorganisationen
147   Att övergå till KuntaPro Oy:s löneräkningstjänst
148   Asfaltbeläggning på Liljendalvägen, vägar 1761 och 1671
149 Begäran om vägledning av ägarkommunerna till Inveons samkommunstyrelse för organisationslösningen

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Malmivaara Jouni Karvonens ersättare
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare
Povenius Annette ekonomiplanerare
Lindroos Markus chef för samhällsteknik
Tenhunen Timo utbildningschef
Tenhunen Laura Rektor för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla