Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 30.05.2018 klo 17:00 - 19:33

Paragraf   Rubrik  
21   Mötets laglighet och beslutförhet
22   Protokolljusterare
23   Godkännande av föredragningslistan
24   Anskaffning av utrymmen
25 Att ta i bruk en dagvattenavgift i Lovisa stad
26   För kännedom
27   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Järvinen Anja medlem
Blomberg Ulf medlem/tekn dir
Hoffman Kenneth Holmströms ersättare
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.