Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 07.05.2018 klo 17:30 - 21:30

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
123   Mötets laglighet och beslutförhet
124   Protokolljusterare
125   Att utse ett dataskyddsombud
126   Att hyra ersättande lokaler för eleverna vid Harjurinteen koulu
127 Lovisa Hamn Ab:s miljötillstånd, bemötande med anledning av besvär
128   Ekuddens lägerområde, verksamheten under sommaren 2018
129   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
130 Grundandet av ett aktiebolag för yrkesutbildning i östra Nyland
131   Remissdebatt om budgetramarna för 2019
132   Nämndernas och sektionernas beslut
133   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Perttilä Marko dataförvaltningschef
Kinnunen Antti lokalchef
Frondén Sten utvecklingsdirektör

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla