Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 30.05.2018 klo 18:00 - 20:39

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
39   Mötets laglighet och beslutförhet
40   Protokolljusterare
41   Godkännande av föredragningslista
42 Utredningen inom småbarnspedagogiken
43 Bildningsnämndens delårsrapport 1-4/2018
44 Bildningsnämndens utlåtande om det idrottspolitiska programmet i Lovisa 2018-2022
45   Områdesindelningen i den nya ledarskapsmodellen inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2018
46   Tjänsteinnehavarbeslut
47   För kännedom
48   Beslut gällande yrkande på upphandlingsrättelse

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Bäcklund-Kuikka Marina ledamot
Willner Kristian ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Hannus Daniel ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Hoff Sofia tf. chef för småbarnsfostran

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 12.6.-4.7.2018