Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fritidsnämnden
Protokoll 29.05.2018 klo 18:00 - 18:58

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
28   Mötets laglighet och beslutförhet
29   Protokolljusterare
30   Godkännande av föredragningslistan
31 Fritidsnämndens delårsrapport 1-4/2018
32   Läget gällande idrottssalar 2018-19
33   Övriga ärenden
34   Ändring av budgeten gällande fritidsväsendets ansvarsområde och projektet Ohjaamo/Navigatorn

Ledamot Uppgift
Lappalainen Kalevi ordförande
Karlsson Ann-Mari Törnroos ersättare
Lönnfors Johanna ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Paakkarinen Toni Määttäs ersättare
Pekkola Janne ledamot
Kaasinen Nina ledamot
Eriksson Leif chef för kult.- o. fritidsväs.
Uutinen Lotte-Marie stadsst. repr.
Peräkylä Jere ungd.fmge repr.

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 7.-29.6.2018