Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Lovisa svenska medborgarinstitut
Föredragningslista 04.06.2018 kl. 17:30 -
Lovisa svenska medborgarinstitut

Saknr.   Rubrik  
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   De arbetslösas deltagande i institutets verksamhet 2017-2018
4   Kontaktpersoner
5   Preliminär undervisningsplan 2018-2019
6   Beredningen av en administrativ sammanslagning av instituten

Ledamot Uppgift
Rosenberg Thomas ordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Friman Henry ledamot
Grundström Maria ledamot
Bengts Christer ledamot
Lill-Smeds Maria ledamot, Lappträsk
Drockila Rune ledamot, Pyttis
Uutinen Lotte-Marie Stst. representant
Heijnsbroek-Wirén Mia Stst. ordf.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Sillanpää Merja rektor