Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 25.04.2018 klo 17:00 - 20:20

Paragraf   Rubrik  
28   Mötets laglighet och beslutförhet
29   Val av sekreterare
30   Jäv
31   Justering av protokollet
32   Utvärderingsberättelsen 2017
33   Möjliga övriga ärenden
34   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare

Till påseende  
På det allmänna datanätet.