Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärverket Lovisa Vatten
Protokoll 25.04.2018 klo 17:00 - 20:05

Paragraf   Rubrik  
15   Mötets laglighet och beslutförhet
16   Protokolljusterare
17   Godkännande av föredragningslistan
18   Anskaffning av utrymmen
19   För kännedom
20   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Järvinen Anja medlem
Blomberg Ulf medlem/tekn dir
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.