Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 23.04.2018 klo 17:30 - 20:10

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
111   Mötets laglighet och beslutförhet
112   Protokolljusterare
113   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
114 Att indra tjänsten som servicechef (ledande läkare) och inrätta en tjänst som ledande läkare
115 Att indra tjänsten som ledande skötare och inrätta en tjänst som servicechef för vuxna
116 Välfärdsöversikt för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2017
117 Att bygga en våtmark i innersta Lovisaviken, fullmäktigemotion
118   Nämndernas och sektionernas beslut
119   Anmälningärenden stadsstyrelsen för kännedom
120   Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
121   Upphandling av långtidshyrnings- och samanvändningstjänst för elbilar
122   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Thesslund Stefan Liljestrands ersättare
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Blomqvist-Abdi Nora invandrarkoordinator

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla