Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 11.04.2018 klo 17:00 - 20:45

Paragraf   Rubrik  
20   Mötets laglighet och beslutförhet
21   Val av sekreterare
22   Jäv
23   Justering av protokollet
24   Lovisa stads bokslut för 2017
25   Utvärderingsberättelsen 2017
26   Möjliga övriga ärenden
27   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Oker-Blom D. Jan stadsdirektör

Till påseende  
På det allmänna datanätet.